Het doel van FCWC

Overleven

De kinderen worden uit hun levensbedreigende situatie gehaald en ondergebracht  in het centrum met het oog op het in leven blijven (bijvoorbeeld een kind dat van een nakende ondervoedingsdood wordt gered).

Herstellen  

Bij opname is het de bedoeling dat het kind de tijd en zorgen krijgt om te herstellen indien nodig (bijvoorbeeld een ondervoed kind stap voor stap terug tot een normaal voedingspatroon begeleiden; kinderen krijgen health check ups en medische behandelingen, enz.)

Een stimulerende en familiale omgeving bieden

Kinderen kunnen pas ten volle ontwikkelen als ze in een stimulerende, liefdevolle omgeving kunnen opgroeien, in alle veiligheid en zonder zorgen. Daarom is het de bedoeling dat het kinderhuis een veilige, liefdevolle, familiale omgeving biedt voor de kinderen, waar ze kunnen spelen, worden verzorgd en als eigen kinderen behandeld worden door de ‘mama’ van het huis. Er is net zoals in een gewoon gezin aandacht voor de noden, problemen en de ontwikkeling van ieder kind afzonderlijk, naast de noden van de kinderen als groep. We proberen de kinderen te stimuleren in de dingen waar ze goed in zijn en proberen daarom ook een verrijkende vrijetijdsbesteding aan de kinderen te geven (bij voorbeeld muziek- en dansklas, een tekenleraar die een periode wekelijks kwam, karatelessen, enz.)

Nieuwe kansen bieden

Nieuwe kansen bieden gaat over diverse aspecten. De kinderen maken in het kinderhuis een nieuwe start en laten vroegere problemen definitief achter zich. Vanaf nu kijken ze vooruit naar een andere toekomst en onderwijs is belangrijk om deze nieuwe kans met beide handen te grijpen. De kinderen kunnen naar school gaan, kunnen jobtraining volgen, kunnen eventueel verder studeren en worden uiteindelijk begeleid naar een echte job en een zelfstandig leven geïntegreerd in de Nepalese maatschappij.

Het uiteindelijke doel is dan ook voor de kinderen om gezond en wel in het Nepalese leven voor zichzelf en eventueel anderen te kunnen zorgen. We willen de kinderen door een goede bagage (waarden en opleiding) uit de kringloop van armoede halen. Zij kunnen dat later misschien op hun beurt ook doorgeven.

Het kinderhuis heeft dus een zeer holistische visie, met begeleiding vanaf babyverzorging tot het vinden van een job, waarin het kind als individu centraal staat, met respect voor de Nepalese cultuur en zonder Westerse waarden op te dringen.